Bästa rådgivningen

VÄLKOMMEN

OM MIG


Hortonom med växtodlingsinriktning. Disputerade i Systematisk botanik 1999: Morphomertric and Molecular variation in the Nordic dogroses (Rosa sect. caninae, Rosaceae).

Projektledare på NBR Nordic Beet Research foundation i Borgeby 2001-2017.

Ansvarig för forskning om nematoder 2018-2019 Hushållningssällskapet Skåne.

Konsultverksamhet sedan 2020 med uppdrag åt både företag och universitet.

Projektledare för två forskningsprojekt om nematoder respektive kalkning.

Åsa Olsson Nyström, PhD


Aktuella forskningsprojekt är:

  • Strategier för kontroll av rotgall- och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor - Stiftelsen lantbruksforskning
  • Långsiktiga kalkningseffekter på grödor, mark och miljö ger ny kunskap på bredden och djupet - Stiftelsen lantbruksforskning


HOW CAN I HELP YOU

SERVICE

Copyright © Alla rättigheter förbehållna