Bästa rådgivningen

SPECIALIST NEMATODER

Välkommen till Vildrosen jord


Vildrosen jord är specialiserad på forskning, analyser och rådgivning kring nematodproblematik inom lantbruk och trädgård. Analyserna utförs vid eget laboratorium utanför Löberöd. Kunderna är lantbrukare, rådgivare, företag, organisationer och universitet. Jag har mer än 20 års erfarenhet av forskningsprojekt om jordburna sjukdomar, sanering med mellangrödor och andra åtgärder som kan bidra till en bättre jordhälsa.

Åsa Olsson Nyström

Mer om mig

Copyright © Alla rättigheter förbehållna